„Die bunte Wortspur“ – eine ganzheitliche Buchstabiermethode in fünf Schritten

Annette van der Put | NL

Remediërende spellingmethode Het Gekleurde Woordspoor “In 5 stappen op het juiste spoor”.

Vanuit het luisteren naar klanken wordt materiële visuele verbale ondersteuning gegeven, wordt beweging ingezet door middel van springen op klanken en klankkleur en bijvoorbeeld lopen op lettergrepen. Vervolgens wordt het kind verder geleerd met materiaal klanken uit te luisteren in kleuren.

De aanpak wordt via 5 stappen aangeleerd. Deze aanpak vindt zijn oorsprong uit de Russische leerpsychologie. De taalmethode van de school blijft gehandhaafd en Het Gekleurde Woordspoor past daarin.

Het vergt kennis van de didactiek, diagnostiek en hoe aan te sluiten bij het kind en instructies van school. Van de behandelaar wordt een pedagogische grondhouding gevraagd van wat het kind op het moment nodig heeft om woorden goed te kunnen spellen. Uiteindelijk is het kind zelfstandig in staat in de klas de stappen uit te voeren.

U wordt via pseudowoorden geleerd hoe de aanpak voelt. Met elkaar maken we de eerste hulpkaart waarop de klanken en grafemen voor de Duitse taal staan afgebeeld.